Overslaan en naar de inhoud gaan

Behandelaanbod

Psycho-educatie

Informatie over uw problemen kan u helpen om deze beter te begrijpen. Het is, zeker bij hardnekkige of chronische problemen, belangrijk om ook te leren wat u zelf kunt doen om uw klachten te hanteren. Ik combineer schriftelijke informatie (folder, websites, boeken) met persoonlijke uitleg.

Medicamenteuze behandeling

Bij sommige problemen kunnen medicijnen goed helpen. Het is belangrijk de voor- en nadelen die medicijnen voor u kunnen hebben goed af te wegen, voordat u met medicijnen begint, maar ook tijdens het gebruik ervan. Samen met u bekijk ik of medicijnen nodig zijn.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Bij CGT staat het verband tussen denken, interpreteren, voelen en doen centraal. Zo is de manier van denken van invloed op het gevoelsleven en op het doen en laten. En hoe iemand handelt, kan bepalen hoe iemand zich voelt. Een voorbeeld is dat iemand die geneigd is het negatieve bij zichzelf te zien, zich eerder somber of angstig zal voelen. En iemand die de neiging heeft bepaalde zaken uit de weg te gaan, kan zich juist steeds angstiger of onzekerder gaan voelen. Dit klinkt logisch en simpel. Toch ben je je niet altijd bewust van bepaalde patronen in denken en handelen, bijvoorbeeld omdat je dit al je hele leven gewend bent te doen of omdat je dit van huis uit hebt meegekregen.

De therapie richt zich dan onder meer op het opsporen en onderzoeken van deze negatieve denkpatronen. In navolging hierop kunnen we onderzoeken en uitproberen welke denkpatronen meer passend zijn. Op dezelfde wijze proberen we meer pasende gedragspatronen te ontwikkelen. 

Zie voor meer informatie: www.vgct.nl

Psychodynamische benadering

Er zijn vele vormen van psychodynamische psychotherapie ontwikkeld. De gemene deler hierbij is dat er binnen de psychodynamische benadering wordt uitgegaan van een innerlijke wereld die ons denken, gevoelsleven en handelen bepaalt. Denk hierbij aan fantasieën, herinneringen, ervaringen, overtuigingen, verlangens, gevoelens. Hiervan zijn we ons niet altijd of slechts in beperkte mate bewust. Soms kunnen deze elementen ook met elkaar in conflict zijn. Zo kan een verlangen naar iets tegelijkertijd veel angst oproepen.

Om de spanningen die dit oproept beheersbaar te houden, hebben we onbewust allerlei manieren ontwikkeld om hiermee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan projectie, iets bagatelliseren of ontkennen, rationaliseren. Binnen psychodynamische therapie wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op deze innerlijke wereld en te begrijpen hoe dit ons gedrag beïnvloed. Zo begrijpen we ons eigen gedrag beter en kunnen we gerichtere keuzes maken in het leven.

back to top