Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergoeding en tarieven

Dit is een tweedelijns specialistische praktijk. Dit betekent dat u een verwijzing voor de ‘Specialistische GGZ’ van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling. De huisarts geeft in de brief ook aan waarom deze zorg nodig is.

Beaufortzorg is (vooralsnog) een contractvrije praktijk. Dat wil zeggen dat ik nog geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars.

Dit betekent voor u dat uw behandeling  alleen voor 100% vergoed wordt als u een restitutiepolis heeft. U kunt bij uw verzekering nagaan of dit zo is.
Bij een naturapolis is de vergoeding afhankelijk van wat uw verzekeraar vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg. Dit ligt meestal tussen de 60 en 80%. Het gedeelte van de kosten, dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, breng ik bij u in rekening tot een maximum van 85% van het NZA-tarief. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat voor polis u heeft en wat er vergoed wordt.

De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de stoornis (DSM-5 classificatie), de vorm en duur van de behandeling. Beaufortzorg hanteert de tarieven voor 2021 zoals vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZA). Deze tarieven vindt u hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285529_22

Binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) worden de kosten gedeclareerd in Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Alle tijd die aan uw behandeling wordt besteed, wordt geregistreerd op de DBC. Dus niet alleen de directe tijd waarin u contact heeft met uw behandelaar, maar ook de zogenaamde indirecte tijd. Indirecte tijd kan bestaan uit verslaglegging, voorbereiding van het consult, interpretatie van testuitslagen, informeren van de huisarts enzovoorts.

Onverzekerde zorg

Behandeling bij een psychiater valt onder de specialistische ggz. In de specialistische ggz worden alleen behandelingen vergoed als er sprake is van een stoornis, die getypeerd wordt met een DSM-5 classificatie. Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van vergoeding: Aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën (bijvoorbeeld spinnenfobie), en een aantal seksuele stoornissen. Indien u toch behandeling wenst voor deze (in de specialistische ggz) onverzekerde zorg, geldt een tarief van 95 euro per zitting (45 minuten psychotherapie). (Tarief overig zorg product)

No show tarief

Als u verhinderd bent, dient u tijdig, dat wil zeggen minimaal 1 werkdag van tevoren, af te zeggen, dat kan telefonisch via 06-12969202 of per mail naar info@beaufortzorg.nl

Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, dan worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer de afspraak niet op tijd is afgezegd of wanneer u niet op een afspraak verschijnt, dan ben ik genoodzaakt 50 euro in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

back to top